su怎么画椭圆

  • A+
所属分类:sketchup
广告也精彩

su怎么画椭圆?不会操作的朋友快来学习了。

打开草图大师,利用选择上方的形状,在选择圆,然后在草图大师界面先绘制出一个圆。如图操作:

su怎么画椭圆-1

点击左上方的选择工具,选中你所绘制的圆。如图:

su怎么画椭圆-2

点击上方菜单栏中的缩放功能,然后点击圆,这时会出现绿点和黄色的边框,鼠标拖动相对应的绿点就可以将圆变成为椭圆。如图:

su怎么画椭圆-3

avatar

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: